Линкове към презентации на Вертера

Тук ще намерите полезни линкове към презентации на Вертера. 1.Презентация на Гюлназ Ешрефова: (1) Гюлназ Ешрефова - Продуктова презентация на Вертера 15.12.2020 - YouTube 2.Презентация на Нели Христова: (1) Презентация ВЕРТЕРА -Водещ Нели Христова 11.01.22 - YouTube 3. Презентация на Нели Петрова: (1) Презентация Вертера, Н. Петрова 31.05.22 г. -...